Obrázek na pozadí

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

naše firma sama od sebe a bez dalšího dbá ochrany osobních dat, ctíme soukromí osob a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí a úctou. Nicméně, ode dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.

Abychom tedy učinili všem nařízením za dost, jsme povinni Vás informovat o Vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí ubytování a stravování (školy, organizace, firmy) nebo za účelem uzavření a plnění smlouvy o dodávkách zboží a služeb (dodavatelé) nebo za účelem ubytování jednotlivců (rekreace).

Získáváme od Vás údaje identifikační a adresné (název a adresa společnosti, jméno zastupující osoby, jméno soukromé osoby, IČO, DIČ, telefonní kontakt a emailovou adresu). Tyto údaje neposkytujeme třetím stranám a uchováváme je v našich záznamech po dobu plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout pouze subjektům určeným na ochranu práv naši společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.


Máte právo na:

  • přístup k Vašim údajům
  • jejich aktualizaci
  • vznesení námitky proti jejich zpracování
  • výmaz osobních údajů z naší databáze


Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.

další aktuality